OC. KOMUNIKACYJNE

  • Kupujc samochd ( lub inny pojazd ) nowy u autoryzowanego dealera w Polsce naley pamita, e najpniej w dniu jego rejestracji naley wykupi polis OC.
  • Kupujc samochd ( lub inny pojazd ) uywany , jeli sprzedajcy nie posiada wanej polisy OC. pamitaj, e naley koniecznie w dniu kupna pojazdu wykupi takie ubezpieczenie
  • Kupujc samochd ( lub inny pojazd ) uywany jeli otrzymasz wraz z nim aktualne ubezpieczenie pamitaj, emasz tylko 30 dni od dnia zakupu na jego wypowiedzenie .
  • Sprzedajc samochd ( lub inny pojazd ) pamitaj, e masz obowizek przekazania wanego ubezpieczenia OC. kupujcemu oraz powiadomienia o sprzeday Towarzystwa Ubezpieczeniowego
  • Sprzedajc samochd ( lub inny pojazd ) jeeli nie spowodowae szkody za ktr Towarzystwo jest zobowizane wypaci odszkodowanie, masz prawo do zwrotu czci skadki z ubezpieczenia AC (o ile takie posiadae) oraz z OC. za niewykorzystany okres pod warunkiem, e nabywca wypowie umow Zakadowi Ubezpiecze.
  • Pamitaj, zawsze posiadaj wane ubezpieczenie OC., gdy w przeciwnym wypadku nie tylko narazisz si na powane przykroci finansowe ale i prawne
  • Pamitaj , jeli wykupie polis OC. patn w ratach i nie opacisz rat w terminie wanoci polisy to umowa ta nie przeduy si automatycznie na kolejne 12 miesicy
  • Jeli chcesz zmieni Towarzystwo Ubezpieczeniowe to powiniene wypowiedzieumow (w formie pisemnej) najpniej na 1 dzie przed wyganiciem wanoci aktualnej polisy, a w przypadku polisy zawartej przez sprzedajcego w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu. Zmieniajc Zakad Ubezpiecze nie tracisz nabytych zniek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
  • Z dniem 1.05.2004 r., czyli od dnia wstpienia Polski do Unii Europejskiej, zakres terytorialny obowizkowego ubezpieczenia OC. zosta rozszerzony na terytorium wszystkich pastw bdcych Sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, tj.: Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein , Litwa, Luksemburg, otwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, San Marino, Sowacja, Sowenia, Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Wgry, Wielka Brytania, Wochy, Wyspy Owcze.

wróæ >>