AC/KR KOMUNIKACYJNE

  • Jeśli zawarłeś ubezpieczenie płatne w ratach, pamiętaj jeśli nie opłacisz którejkolwiek z rat w terminie jej płatności stracisz ochronę ubezpieczeniową
  • Pamiętaj byś miał zawsze aktualne badanie techniczne pojazdu - brak ważnego badania w przypadku wystąpienia szkody powoduje brak ochrony ubezpieczeniowej
  • Jeśli ubezpieczyłeś samochód od ryzyka kradzieży i zgubisz kluczyki do pojazdu to musisz powiadomić o tym fakcie Towarzystwo Ubezpieczeniowe i zmienić zamki na nowe gdyż w przeciwnym wypadku stracisz ochronę ubezpieczeniową
  • Jeśli nie masz zawartej umowy z wykupioną konsumpcją sumy ubezpieczenia nie zapomnij doubezpieczyć pojazd po wypłacie odszkodowania
  • Pamiętaj, aby zabezpieczenia antykradzieżowe w które jest wyposażony pojazd i zgłoszone przy zawieraniu umowy były zawsze sprawne

Jeśli miałeś wypadek a naprawa twojego pojazdu przekroczy 2.000zł to jesteś zobowiązany zgodnie z ustawą zrobić nowe badanie techniczne

wróć >>