UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW

  • Pamiętaj, jeśli jesteś właścicielem mieszkania lub domu nie otrzymasz odszkodowania, jeśli szkoda powstanie w skutek braku należytej jego konserwacji do której jesteś zobowiązany zgodnie z przepisami prawa
  • Zawsze w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, jeśli będziesz miał taką potrzebę można zwiększyć dotychczasową sumę ubezpieczenia
  • Pamiętaj ubezpieczenie mieszkania/domu od ognia i innych zdarzeń losowych to Twoje priorytetowe ubezpieczenie. W przypadku utraty domu lub mieszkania i mienia ruchomego będziesz musiał startować w życiu od zera!

Dzięki zabezpieczeniom antykradzieżowym - składka za ubezpieczenie mienia od kradzieży będzie mniejsza nie tylko dziś

wróć >>